شماره تماس
شماره تماس
شماره تماس
شماره تماس
شماره تماس
شماره تماس

باربری امن در تهران


امروزه باربری در تهران به یکی از دغدغه ها ومشکلات بزرگ مستاجرهای تهرانتبدیل شده و از طرفی هزینه زیاد حمل بار آنها و آسیب نرسیدن به وسایل آنها که انتخاب یک باربری امن در تهران کار مشکلی است . باربری امن جیحون بار این مشکل را برای همشهریان حمل نموده و کافی است با یکی از شماره های باربری امن اتوبار جیحون بار تماس بگیرند

هنگام باربری در تهران اگر تجربه کافی در امر باربری را ندارید کافی است با باربری امن در تهران جیحون بار تماس بگیرید که اطمینان میدهیم بار شما صحیح و سالم به مقصد برسد

اطلاعات شرکت:

خیابان امام خمینی بین کارون و جیحون پلاک 1046/1

تلفن:41 40 86 66

تلفن:40 40 87 66

تلفن:00 33 83 66

تلفن:00 50 68 88

تلفن:22 44 68 88